Privacyverklaring

Privacy statement Stichting Park and Party

Stichting Park and Party  (Kamer van Koophandel: 61284238), verder aangeduid als ‘’Park and Party’’, verwerkt persoonsgegevens via de website www.parkandparty.nl. Park and Party acht de zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Al je gegevens worden door Park and Party daarom vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Voor welk doel verzamelt Park and Party je gegevens?

Park and Party verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van het organiseren van evenementen in de ruimst zin van het woord. Tevens verzamelt Park and Party bedrijfsgegevens voor het beheren van relaties die voortvloeien uit het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, met inbegrip van activiteiten die gericht zijn op de vergroting van haar klantenbestand. 

 

Welke gegevens worden door Park and Party verzameld en opgeslagen? 

Door het bezoeken van de website worden bepaalde gegevens opgeslagen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden opgeslagen. Park and Party bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Park and Party worden verstrekt om te worden verwerkt.  Park and Party bewaart de gegevens die hiermee aan haar worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van je aanvraag. Park and Party gebruikt de volgende gegevens om een bestelling of aanvraag af te handelen:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres.

 

Je gegevens worden niet aan derden verkocht

Park and Party zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat Park and Party derden inschakelt om een dienst of project uit te voeren. Park and Party zal ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door Park and Party ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluit Park and Party met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst.

 

Statistieken

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Park and Party hiermee de werking van de website en haar dienstverlening. 

 

Sociale media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, Youtube, Instagram en Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Youtube, Instagram en Youtube door (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Google Analytics

Park and Party maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Je kunt het Privacy beleid van Google hier lezen. 

 

E-mailcommunicatie 

Park and Party verzendt (geautomatiseerde) e-mails waarmee zij geïnteresseerden wil informeren over haar diensten en aanverwante (marketing)campagnes die aansluiten bij haar dienst. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 

 

Gebruik van cookies

Park and Party maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kan Park and Party onder andere verschillende acties op de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Park and Party deelt deze informatie met haar partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Park and Party gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu. Als je deze website gebruikt, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

 

Inzage, correctie en recht van verzet privacygegevens

Indien je een relatie met Park and Party hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun jePark and Party schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een daarvoor passend bestand, naar jou of naar een door jou opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. Tenslotte kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

 

Stichting Park and Party

t.a.v. S. Smink

Galvanistraat 36

3861 NJ Nijkerk

 

Aanpassen Privacy statement 

Park and Party behoudt zich het recht voor haar Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.